Om oss

Med bakgrunn fra språktjenester, skoleverk og industri, samt erfaring fra internasjonale samarbeidsprosjekter, har vi kompetanse til å være med å løse våre kunders totale informasjonsbehov i samarbeide med andre informasjons- og kommunikasjonstilbydere.

- Høy kompetanse innen webdesign og informasjonsbehandling.

- Vi bruker anerkjent software og verktøy innen webdesign, billedbehandling og produksjon av trykksaker, som f. eks. Dreamweaver MX, Flash MX, Fireworks MX, Adobe Photoshop, Illustrator, Pagemaker og Indesign, samt avansert utstyr for scanning.

- Høy kompetanse innen logisk og sammenhengende oppbygging av informasjon
- Solid erfaring med parallelle produksjoner for web og trykt materiale.
- Høy kompetanse innen oversettelse norsk - engelsk og språkvask.
- Gode kontakter innen oversetterbransjen når det gjelder andre språk.
- Gode kontakter innen reklamebransjen.

 

 

Tor Henrik Mikkelsgård
Tor Henrik Mikkelsgård

 


Jan Espen Andresen [ cv ]